שחרור בערבות

שחרור בערבות

שחרור בערבות – הדגשים החשוביםשחרור בערבות

בסיום חקירה עם או בלי מעצר, שיש למעשה המשך חקירתי, כזה אשר לא מחייב המשך מעצר, יכול להתקיים הליך של שחרור בערבות (יכול גם ללא ערבות).

בנוסף כאשר התיק הפלילי עובר לידי ראשויות התביעה הפלילית יכול וינתנו תנאים כאלה ואחרים על המשוחרר על מנת להבטיח את המשך ההליך או למנוע סיכונים אחרים.

לצורך כך מוטלים תנאים על המשוחרר ומולם יש ערבות בין בכסף בין בחתימה ובין על ידי חתימה של ערב – לא אחת כל אלה משולבים יחדיו. שאלת המפתח שאני כעורך דין פלילי, שומע שוב ושוב היא האם יש משמעות לאותה החתימה?

האם יש היבט מעבר להתחייבות? לא אחת הערבי צד ג' שואלים מהן גבולות האחריות שלהם להפרת התנאים?

שחרור בערבות – שאלות ותשובות

מה זה בכלל שחרור בערבות?

המונח שחרור לא קשה להבנה, מדובר על שחרור של נאשם (או חשוד בחלק מהמקרים) וזאת תמורת חתימה על שטר ערבות, בין בשילוב תשלום ובין בצרוף ערבים נוספים.

ללא חתימה של ערבות צד א' היינו של האדם – אין משמועת לערובת צד ג'.

חשוב לזכור, ביחס לערבי צד ג', במידה ומספר אנשים חתמו על ערבות, הסכום אינו מתחלק וכל אחד מהם חייב במלוא הסכום!

תנאים עליהם מתחייב המשוחרר בערבות, מדובר בתנאים רבים ומשונים שיכולים להיות, העיקריים שבהם:

המטרה: לא לשבש את מהלך החקירה או ליצור סיכון:

באם קיים חשש שמא אותו משחורר בערבות עלול לשבש את מהלך החקירה, משמע ליצור קשר עם עדים ולתאם מולם גרסאות, להגיע לזירה בה אירע המקרה ולהשמיד ראיות היכולות להפליל אותו.

או ששי סיכון שיחזור על מעשי העבירה או עבירות אחרות – יכול תנאי זה גם הוא להיות כלול בערבות.

הגעה לחקירה\ בית משפט באם יידרש:

החשוד מתחייב בעת שחרורו בערבות להגיע לכל חקירה אליה יזומן, לרבות הגעה לבית משפט באם יידרש לכך.

מעצר בית:

בשאלת הסיכון יכול והתנאים קובעים איסור יציאה מהבית, איסור כניסה לעיר מסוימת, הגבלת שעות יציאה מהבית ועוד ועוד.

החובה בחוק לבחון שחרור

החוק מורה לנו להעדיף שחרור על מעצר, להעדיף תנאים קלים על תנאים קשים יותר.

כיום קיימת נטייה מאוד גדולה של מערכת אכיפת החוק לשחרר חשודים בערבות, זאת בכדי להקל על החשודים והנאשמים, כמובן שכל אלו נלקח בחשבון חומרת העבירה בה חשודים.

באיזה נסיבות יכולים להשתחרר בערבות ?

מרבית השחרורים הם בתחנת המשטרה וזה במרבית המקרים כנגד חתימה שלך עם או בלי ערב נוסף. במרבית המקרים מדובר באנשים נורמטיביים וחקירה שאינה כוללת מעצר.

כאן הסמכות המקסימאלית של הקצין משטרה היא לחמישה ימי מעצר בית, לאחר חמישה ימים של מעצר בית אפשרי להאריך את התנאים, רק על ידי בית המשפט.

בכלל, סמכויות הקצין הן יחסית מוגבלות, ודורשות שופט לצורך הארכה שלהן. הרמה מעל היא שחרור בערבות על ידי בית המשט שם מדובר באירועים של הגשת בקשה וקיום דיון משפטי. לא אחת זה כולל גם לילה במעצר, אולם הדבר אינו מחייב.

ראשית לפני שחרור בערבות, בית המשפט ישים לעצמו לדגש את הדבר החשוב ביותר והוא שמירה על החקירה, מניעה מהנאשם לפגוע בציבור ובסביבה לרבות שיבוש מהלכי חקירה. בכלל התנאים נקבעים לפי רמת המסוכנות שנשקפת!

המסוכנות נקבעת לפי העבירה, לפי ההתנהלות של החשוד, לפי עברו הפלילי ועוד ועוד סיבות ונסיבות. מיותר לציין שערב טוב יכול להוביל להפחתה של הסכומים בדיוק כמו שערב פחות טוב יכול להוביל להעלאה של סכומי הערבות ותנאי הפיקוח.

הדרך הראשונה – בקשה למעצר:

הוגש כתב אישום, המשטרה כמובן תדרוש במקרה זה מעצר עד לתום ההליכים, כל בית משפט תמיד דוגל בדבר אחד והוא חרותו של אדם, בוחן לעומק את האפשרות באם ניתן לשחרר את אותו אדם בערבות, באם מהלך זה של שחרור בערבות יכול לפגוע בחקירה.


אם לקיימת סכנה שכזאת, בית המשפט ישקול בחיוב מצב של שחרור בערבות.

הדרך השנייה לשחרור:

הדרך השנייה הקיימת לשחרור בערבות, מצב בו אדם נמצא בחקירה, אך המשטרה לא מבקשת את מעצרו עד לתום ההליכים, במקרים כאלו יותנה באופן אוטומטי האפשרות לשחרור בערבות.


גם במקרה דנן, הדגש הוא שמירה על חירות של האדם עד אשר יוחלט אחרת על ידי שופט בית משפט.

כאן גם יכול בית המשפט להורות נגד ההחלטה שהתקבלה במשטרה, ולחייב מעצר עד תום ההליכים.

האלמנט העיקרי הקובע את אפשרות השחרור הוא חומרת העבירה, לרבות עבירות כגון : פגע וברח (תאונות דרכים, תקיפת בן או בת זוג או בעבירות מסוג שונה.

איך נקבע גובה הערבות שנדרש לשלם ?

כמו שכבר הובהר, בית המשפט מורה על הנאשם לשלם ולהפקיד סוכם כסף בתנאי לשחרורו, זאת להבטיח עמידה בתנאים שהוצבו לו.
הסיבה המשפיעה על גובה התשלום הוא דרישת המשטרה, האם אותו אדם נדרש מבחינתה על מעצר עד תום הליכים או שמא אינה דורשת זאת.

אם המשטרה מבקשת להשאיר את הנאשם במעצר עד תום הליכים, צפוי כאן תשלום ערבות הרבה יותר גבוה.

יחד עם זאת, ייבחן עברו הפלילי של הנאשם, באם קיים לו עבר פלילי עשיר, גובה הערבות יהיה בהתאם.

שלבי החקירה, אם מדובר על חקריה בשלבים מתקדמים יותר, גובה הערבות יהיה נמוך, כמובן שכל זה תלוי בממצאי החקירה, אם ממצאי החקירה מחייבים את האדם לשהות במעצר, לא תעלה האפשרות של שחרור גם לא בערבות גבוה מאוד.

שחרור בערבות – מידע נוסף

כחלק משחרור חשוד בערבות ישנם מספר דגשים חשובים אותם יש להכיר, אלו הם הדברים שמומלץ להכיר ולדעת בכדי להתמודד נכון עם הליך פלילי שלכם או של הקרובים לכם.

שחרור כספי ערבות

שחרור כספי הערבות ניתן באם לא הוגש כתב אישום לאחר 180 ימים.

אם חלף משך הזמן של 180 ימים ולא שחורר פקדון הערבות, הוא יכלול בתוכו הפרשי ריבית שאלו מחושבים מיום ההפקדה ועד ליום בו הוחזר הפקדון.

הסטטוס של החזר כתב הערובה ובירור החזר הכספים מעודכן באתר משטרת ישראל, למעבר לאתר לבדיקת סטטוס ערבות ניתן ללחוץ כאן.

מי מקבל את הכסף?

מי זכאי לקבלת כספי הערבות? מי שהפקיד את הערובה כחלופה למעצר ושני התנאים שהוזכרו לעיל מתקיימים לגביו.

התנאי הראשון – תוקף ערבות לא הוארך על ידי בית הדין.

התנאי השני – עברו מעל 180 מיום ההפקדה ולא הוגש כתב אישום על ידי הפרקליטות.

שחרור בערבות מחיר

מהו מחיר שחרור חשוד בערבות וכיצד הוא נקבע?

כאשר נאשם משוחרר בערבות, מורה בית הדין על החשוד להפקיד סכום כסף וזאת בכדי לוודא שאכן אותו חשוד יעמוד בתנאים המגבילים שהוטלו עליו.

הגורם המשפיע ביותר על סכום  השחרור הוא האם המשטרה מבקשת לעצור את החשוד עד לסיום ההליכים או לא. באם המשטרה מבקשת לעצור את החשוד עד לתום ההליכים גובה התשלום יהיה גבוה הרבה יותר.

גורם נוסף הקובע את גובה התשלום בשחרור הוא חומרת העבירה, האם קיימת מסוכנת של האדם לחברה וגורמים נוספים.

מכאן כי לא קיים מחיר מינימלי או מקסימלי שלפיו נקבע שחרור חשוד בערובה, אך יחד עם זאת לרוב הסכומים עומדים על כמה אלפי שקלים, סכומים ריאלים שאותם יכול להשיג אותו חשוד אך יחד עם זאת יצרו הרתעה להחזרת הסכום.

חתימת ערבות על מעצר בית

חתימת ערבות על מעצר בית היא שונה משחרור חשוד בערבות אך יש בה דימיון, ישנם מקרים בהם מעצר בית הוא ניתן ללא הפקדת ערבות.

מעצר בית גם הוא יכול להיות מלא או חלקי, יחד עם זאת ישנם מקרים בהם הערב חותם על סכום בכדי שהחשוד ישוחרר למעצר בית. הערב החותם על השחרור הוא גם המפקח בחלק מהמקרים וישנם מקרים בהם הערב אינו מפקח על החשוד.

באם החשוד יפר את תנאי השחרור יהיה מחויב הערב בתשלום הסכום עליו התחייב, לרוב סכומים אלו עומדים על אלפי שקלים בודדים.

שחרור בערבות צד ג'

בית הדין ראשי לקבוע את שחרור החשוד בתנאי מגבילים, אחד מהתנאים המגבילים הוא הפקדת ערבות כספית, יחד עם זאת ראשי בית הדין לקבוע כי הערבות תגובה על ידי צד ג' אותו צריך להביא החשוד בכדי שיהיה מגובה.

כלומר החשוד צריך להביא גורם מטעמו שיהיה אחראי על תנאי השחרור שלו והוא זה שיחתום על שחררו.

שתפו:

מאמרים נוספים

חוק אשראי הוגן

חוק אשראי הוגן

בעידן הדיגיטלי, בו קבלת אשראי הפכה קלה ונגישה מתמיד, גוברת חשיבותו של חוק אשראי הוגן. חוק זה, שנחקק, נועד להגן על הצרכנים מפני ניצול ומפני

הכנה לחקירה במשטרה

הכנה לחקירה במשטרה

הכנה לחקירה במשטרה באירוע פלילי מורכב היא אירוע נוראי. לא פעם מעבר לחקירה עצמה. ההכנה לחקירה מחייבת את בניית היכולת להתמודד עם מציאות מטורפת של

Call Now Button
×

שלום, כאן עורך דין פלילי מוטי אדטו. אני זמין ואשמח לעזור בכל שאלה

× זמינות מיידית 24/7